Kurser

Gå kurs


Om du som hundägare vet hur du ska göra, har du de bästa förutsättningar för ett gott liv tillsammans med din hund. Att träna med sin hund, leder till en fin kontak och ett utvecklande samarbete. Och när din hund vet vad som förväntas av den och var gränserna går mår den bra och känner sig tygg.  


Att gå kurs tillsammans är nog den bästa investeringen du kan göra för att få en bra relation med hunden, samt att den fungera i samhället och utvecklas som individ.


Våra aktiviteter och utbildningar arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.

Kurs våren 2020

Valpkurs:

6 gånger - Gratis valpkurser endast medlemskap och köp av bok. 3-9 mån. Kursen kommer vara på tisdagar.

Anmälan och info kontakat

Anders & Barbro Nyberg 070-268 86 44  


Allmänlydnad:

6 gånger - 800kr, från 10 månader. Kursen kommer vara på måndagar. Anmälan och info kontakat Eva Nederman 073-3381045


Spårkurs:

5 gånger, kursen kommer vara på onsdagar.

Anmälan och info till Tommy W eller Janne Olsén070-77 85 747


Viltspår: 

6 gånger - 800kr, kursen kommer vara på lördagar.

Anmälan och info kontakat  Anders & Barbro Nyberg                    070-2688644  


Tävlingslydnad: 

6 gånger - 800kr  , kursen kommer vara på onsdagar. Anmälan och info  Inger Olsén 076-85 09 337 eller kbkinger@gmail.com Skicka gärna SMS då hon jobbar natt. 

1/4, 15/4,  29/4, 13/5, 27/5 och 10/6 Tid 18:00-20:30


Patrullhund:

6 gånger - 800kr, mer info kommer.

Kontkta Eva Hermansson för mer info och anmälan 070 211 21 20Kurserna startar v. 14 Våra återkommande grundkurser


Valpkurs

Valpkurs är för dig som har en valp mellan 3-9 månader.

Vi fokuserar på att skapa en bra och trygg grund i relationen mellan dig och din nya fyrfotade vän. Här får du och din valp tillsammans träna. Kursen består av både teori och praktik under 6 tillfällen.


Allmänlydnad

Allämlydnad eller vardagslydnad är för dig som har en hund som är äldre en 10 månader. Ni kanske inte kan gå valpkursen eller bara vill friska upp minnet. Att ha en vardagslydig hund underlättar mycket i livet som hundägare. Kursen består av både teori och praktik under 6 tillfällen.


Lydnadskurs 

Lydnadsakursen är för dig som vill träna in momenten i startklass. Individuellt anpassad träning för varje ekipage så det passar dig och din hund. Belöningsbaserad inlärning. Din hund ska kunna komma på inkalning samt jobba med dig med andra hundar inom synhåll.  Genomgång av alla moment praktiskt och teoretiskt så du har verktygen för att kunna fortsätta träningen för din tävlingshund. Kortare Temakurser

  • spår
  • sök
  • viltspår - 6 gånger 
  • bevakning(patrullhund)
  • nos aktivitet
  • kantarellsök - 3 gånger 
  • aktivera din hund


Öppna träningar 

För alla medlemmar har vi öppna träningar på torsdagskvällar.
Då samlas vi på träningsplanen. Vi har också flera träningsgrupper som samlas regelbundet och tränar sina hundar.


Aktiveringskurser

Aktivera din hund under promenaden, kantarellsök eller "prova på" Spår, Sök, Bevakning och Viltspår. Eller Noosework och Lydnad i vardagen. 


Valpkusen hösten 2019

Våra aktiviteter och utbildningar arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.

Copyright © All Rights Reserved

KNOTTEBO 225, 690 45 Åsbro