Styrelsen

Styrelsen

Beteckning

Namn

Område

Nummer

Ordförande:

Anders Nyberg

070-2688644

Vise ordförande:

Tommy Welander

070-7785747

Sekreterare: 

Eva Nederman 

073-3381045

Kassör:

Eva Hermansson

Patrullhund

070-2112120

Tävling:

Eva Nederman 

073-3381045

Ledamot: 

Annette Öhman

Kurs frågor 

070-5330577

Ledamot: 

Janne Olsén

070-5761268

Ledamot: 

Therese Hedström

Utställning

070-5837839

Hemsida

Andreas Bergström

andreas@knottebobk.se

Hemsida

Alexandra Gillerstrand

alexandra@knottebobk.se


Våra aktiviteter och utbildningar arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.

Copyright © All Rights Reserved

KNOTTEBO 225, 690 45 Åsbro