Apelklass Lydnad

Apellklassens Lydnad:


För dig som vill tävla i bruksprov, appellklass.

Moment som ingår är budföring, framförgående, platsliggande, linförighet, inkallning, läggande och hopp över hinder.


Förkunskaper: Allmänlydnad tex att ni kan jobba tillsammans med andra hundar inom synhåll. Belöningsbaserad träning där vi varvar teori och praktik. Varje moment kommer teoretisk och praktiskt att visas så att du har verktyg för fortsatt träning. Individanpassas efter varje ekipage.