Klubben

Knottebo BKs historiaKnottebo BK bildades 2008. Då framkom det önskemål om att starta en ny klubb, av framförallt den träningsgrupp som höll till i skogarna runt Knottebo. Den numera bortgångna Hans Österlund var den mest drivande för detta.


Det var ca 25 personer som hade anmält sitt intresse om att vara med i en ny klubb. Då bildades en interimstyrelse som bestod av Hasse Österlund, Eva Hermansson, Rolf Viking, Anders Nyberg, Mikael Andersson och Torbjörn Näslund som fick i uppdrag att starta upp det som sedan blev Knottebo BK. 


Namnet blev ganska självklart då Åsbro Kursgård i Knottebo upplät en lokal, som vi nu har som klubbstuga åt oss. Vårt första årsmöte hölls på Statoil i Brändåsen den 13/2 2009.


Klubbens mål är att verka inom ramen för SBK:s stadgar med att utbilda hundar och hundägare, att arrangera kurser, träningar och tävlingar. Utbildning och träning i eftersök av försvunna personer bedrivs på klubben. Att vara samhället behjälpligt med civila bevakningsuppdrag är viktigt för oss.

Klubbstugan

&

plan

Kontaktformulär

Vi frågor om klubben eller annnat.

 
 
 
 

Hitta hitt 

Adress: Knottebo 225, 690 45 Åsbro