Styrelsen

Styrelsen

Beteckning

Namn

Område

Nummer

Ordförande:

Anders Nyberg

allmänlydnadsinstruktör

070-2688644

Vise ordförande:

Anna Smångs

070-2378253

Sekreterare: 

Eva Nederman 

allmänlydnadsinstruktör, SBK, Tävlingssekr. o utbildning,

Tävlingssekreterare

073-3381045

Kassör:

Eva Hermansson

patrullhundsinstruktör,

SBK kontrollant

070-2112120

Annette Öhman

Kurs frågor, Utbildning 

070-5330577

Janne Olsén

RUS

070-5761268

Monika Viking

070 6073358

Rikard Örtberg

0730 585151

Ida Persson

073 0670487

Hemsida

Andreas Bergström

andreas@knottebobk.se

Hemsida

Alexandra Gillerstrand

alexandra@knottebobk.se

Styrelsen är tävlingsansvarig