Styrelsen

Styrelsen

Roll

Namn

Område

Nummer

Ordförande

Henrik Lindström


0735-041660

Vise ordförande

Rikard Örtberg

0730-585151

Sekreterare

Eva Nederman 

allmänlydnadsinstruktör, SBK, Tävlingssekr. o utbildning,

Tävlingssekreterare

073-3381045

Kassör

Andreas Bergström

Hemsida

070-4252520

Ledamot

Annette Öhman

Kursfrågor, Utbildning 

070-5330577

Ledamot

Janne Olsén

RUS

070-5761268

Ledamot

Tommy Welander


070-6073358

Suppleant

Anna Smångs

0730-585151

Suppleant

Monica Viking

070-6073358

Hemsida

Andreas Bergström

andreas@knottebobk.se

Hemsida

Alexandra Bergström

alexandra@knottebobk.se

Styrelsen är tävlingsansvarig