Styrelsen

Styrelse 2024

Henrik Lindström

Ordförande


Är aktiv inom hemvärnet där jag är hundförare. Tycker om föreningslivet och har varit aktiv i föreningar i cirka 15 år, de senaste 10 åren inom SBK.

Eva Nederman

Vice Ordförande

Carin Thaning

Sekreterare

Inger Olsén

Kassör

Janne Olsén

Ledamot

Micael Svensson

Ledamot

Vilma Andersson

Ledamot

Anna Smångs

Suppleant

Victoria Rydén

Suppleant